Wyróżnienie odznaką jakości

Wyróżnienie odznaką jakości

Zostaliśmy wyróżnieni odznaką Jakości eTwinning, która jest przyznawana nauczycielom za doskonałe projekty. Gratulujemy Panu Marcinowi Zarzecznemu i jego uczniom. Odznaka wskazuje, że projekt osiągnął pewien krajowy i europejski standard.
Odznaka jest uznaniem dla nauczyciela i szkoły za wysoki poziom działania w ramach eTwinningu. Uczniowie otrzymają Odznakę Jakości Ucznia. Publiczne potwierdzenie zaangażowania szkoły w jakość i otwartość w europejskiej współpracy.

Dodaj komentarz

Skip to content