Rekrutacja do SSPS

Rekrutacja do SSPS

REKRUTACJA do SSP!

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie prowadzi nabór do klasy I na rok szkolny 2021/2022.Formularz podania o przyjęcie do szkoły jest załącznikiem do regulaminu rekrutacji.TERMINY:1) Składanie dokumentów (podanie o przyjęcie dziecka do szkoły oraz kopia lub oryginał informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) – do 17 maja 2021 r.2) Spotkania rekrutacyjne dla kandydatów do kl. I – 19 i 20 maja 2021 r. o godz. 16.30 (termin wyznaczony dla danego dziecka jest podawany do wiadomości rodziców po złożeniu podania)3) Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy rezerwowej – 25.05.2021 r., godz. 12.00.Sposób złożenia podania i dokumentów:1) Osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do czwartku, 7.00- 15.00 w piątki lub2) Pocztą tradycyjną na adres: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie, ul. Niepodległosci 7 lub3) Wrzucając zamkniętą i zaadresowaną kopertę z dokumentami do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu głównym do budynku szkoły lub4) Wysyłając skany dokumentów na adres e-mail: [email protected] DO NAS!Dyrektor szkołyKrystyna Kopaniecka

Dodaj komentarz

Skip to content