REKRUTACJA 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025

REKRUTACJA DO SSP na rok szkolny 2024/2025!

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie prowadzi:
➜ rekrutację do klasy I i IV na rok szkolny 2024/2025
➜ rekrutację uzupełniającą do klas II –VIII – w trybie ciągłym
 
TERMINY
 
REKRUTACJA DO KL. I
1) Składanie dokumentów do klasy I – do 20 maja 2024 r.
➜ podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
➜ kopia lub oryginał informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
➜ kopia lub oryginał aktu urodzenia dziecka lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość ( do wglądu).
 
2) Spotkania rekrutacyjne dla kandydatów do kl. I – 22 i 23 maja 2024 r. o godz. 16.30 (termin wyznaczony dla danego dziecka jest podawany do wiadomości rodziców po złożeniu podania).
 
3) Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy rezerwowej – do 27 maja 2024 r., godz. 12.00.
 
REKRUTACJA DO KL. IV
1) Składanie dokumentów do klasy IV – do 21 czerwca 2024 r.
➜ podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
➜ kopia lub oryginał świadectwa ukończenia klasy III ,
➜ inne dokumenty, np. dyplomy, zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia dziecka w konkursach, zawodach na szczeblu co najmniej gminnym (miejsca I-III), opinie PPP.
 
2) Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla kandydatów do kl. IV – 24 czerwca 2024 r. o godz. 10.00
 
3) Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy rezerwowej – do 26.06.2024 r., godz. 12.00.
 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Składanie dokumentów w trybie ciągłym:
➜ podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
➜ inne dokumenty, np. dyplomy, zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia dziecka w konkursach, zawodach na szczeblu co najmniej gminnym (miejsca I-III), opinie PPP.
 
SPOSÓB ZŁOŻENIA PODANIA I DOKUMENTÓW
➜ Osobiście w obecnej siedzibie Szkoły, tj. Szprotawa, ul. Sobieskiego 58, budynek B, gab. 18a (II piętro) w godzinach
  • Pn 7:45 – 14:15
  • Wt 7:45 – 14:00
  • Śr 7:30 – 14:00
  • Czw 8:00 – 15:00
  • Pt 7:45 – 16:00
lub
 
➜ Wysyłając skany dokumentów na adres e-mail: [email protected] lub [email protected]
 
ZAPRASZAMY DO NAS!
 
DYREKTORY SZKOŁY
Krystyna Kopaniecka

Skip to content