REKRUTACJA

REKRUTACJA DO SSP – więcej informacji  i pliki do pobrania w zakładce REKRUTACJA

 

  1. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie prowadzi nabór do klasy I na rok szkolny 2022/2023.
  2. Formularz podania o przyjęcie do szkoły jest załącznikiem do regulaminu rekrutacji.
  3. TERMINY:
  • Składanie dokumentów – do 16 maja 2022 r.

-podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

-kopia lub oryginał informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

-kopia lub oryginał aktu urodzenia dziecka  lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość

2) Spotkania rekrutacyjne dla kandydatów do kl. I – 18 i 19 maja 2021 r. o godz. 16.30 (termin wyznaczony dla danego dziecka jest podawany do wiadomości rodziców po złożeniu podania)

3) Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy rezerwowej – 24.05.2021 r., godz. 12.00.

  1. Sposób złożenia podania i dokumentów:

1) Osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do czwartku, 7.00- 15.00 w piątki lub

2) Pocztą tradycyjną na adres: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie, ul. Niepodległości 7 lub

3) Wrzucając zamkniętą i zaadresowaną kopertę z dokumentami do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu głównym do budynku szkoły lub

4) Wysyłając skany dokumentów na adres e-mail: sekretariat@ssps.edu.pl

ZAPRASZAMY DO NAS!

Skip to content