Dokumenty do pobrania

Statut Szkoły

Podanie do SSP w Szprotawie

Regulamin wycieczek

Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej 

Regulamin biblioteki i czytelni

Zgoda na basen

RODO

Wniosek do dyrektora szkoły o objęcie PPP

Regulamin uzyskania karty rowerowej

Wniosek do dyrektora szkoły

w sprawie zakończenia udzielania PPP

Regulamin wnoszenia i korzystania

z telefonów komórkowych

i innych urządzeń elektronicznych

Deklaracja WDZ

Procedury przyznawania

indywidualnego toku nauki (ITN)

oraz indywidualnego programu

nauki (IPN)

Zasady korzystania z darmowych

podręczników

Regulamin świetlicy szkolnej 

Regulamin pracowni

Krainy Eksperymentów 

Regulamin przyznawania

stypendiów w SSP

Skip to content