Biblioteka

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Przy zapisie zgłaszający zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
 4. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.
 5. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 6. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczanego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 7. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 8. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 9. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 10. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.
 11. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.
 12. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 13. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciele bibliotekarza.
 14. W przypadku zmiany szkoły lub miejsca pracy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 3. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta się za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. W czytelni obowiązuje cisza.
 5. W czytelni nie wolno spożywać posiłków.
 6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

Skip to content